מסלולים בלוג

מי יפצה את נפגעי השריפות על מזומנים שנשרפו?

Untitled-8

אף על פי, שמס רכוש אינו מפצה על מזומנים שנשרפו וכך גם חברות הביטוח, הוראה מיוחדת של בנק ישראל תאפשר לנפגעי השריפות שהחזיקו מזומנים להוכיח כי השריפה כילתה את ממונם, לקבל שטרות תקינים במקום אלו שנשרפו.
בהודעה מיוחדת שנשלחה בתחילת השבוע על ידי בנק ישראל לבנקים המסחריים, נדרשו הבנקים לסייע לנפגעי השריפות שמעוניינים להחליף שטרות ומטבעות שניזוקו.

תנאי להחלפת השטרות במקרה כזה הוא שהשטר הושמד בתאונה וראיות או שרידים משכנעים הוצגו לבנק ומצדיקים את הטענה של המבקש. הוכחה נוספת שיכולה להיחשב, היא דו"ח משטרה המציג שטרות חרוכים וכו'. השאלה הנשאלת היא אילו הוכחות יוכלו להציג לבנק, מי שכספו נשרף לחלוטין. חשוב להבהיר, שהפונים יוכלו להיעזר בסניפי הבנקים, אולם לבנקים אין כל שיקול דעת ויכולת שיפוט. אלו ייעשו על ידי בנק ישראל בלבד ולשם כך על הפונה למלא ולצרף גם טופס מיוחד.

כללי בנק ישראל קובעים ששטר שניזוק ניתן להחלפה בשטר תקין, או זיכוי לחשבון העו"ש, ובלבד שרוב השטר נותר שריד. עם זאת, חשוב לציין שגם במקרים בהם נותר רק חלק קטן מהשטר, ניתן היה לקבל תמורתו שטר חדש.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×