מסלולים בלוג

כמה כסף מתכננת מדינת ישראל להפקיד מידי חודש עבור כל ילד?

1675811

החל מחודש ינואר 2017, תפקיד מדינת ישראל מידי חודש כ-50 ש"ח לכל ילד ובסה"כ עבור 3 מיליון ילדים. העלות עשויה להגיע למאות מיליוני שקלים בשנה, כאשר כל ילד בישראל יהיה זכאי לחיסכון על שמו וצפוי להניב לו עד גיל 21 סכום שעשוי להגיע ל-22 אלף שקל. חשוב לציין, שכל הורה יוכל לצרף 50 שקלים נוספים מידי חודש לטובת החיסכון לילדו.

כל ילד זכאי לחיסכון?

כל ילד שמשולמת בעדו קצבת ילדים זכאי לחיסכון. החל מינואר הקרוב, במועד תשלום קצבת הילדים החודשית, יפקיד ביטוח לאומי 50 שקל לחשבון על שם הילד בקופת גמל להשקעה או בתוכנית חיסכון בבנק. ההפקדה תתבצע עד גיל 18. בנוסף להפקדות החודשיות כאמור, יופקד תשלום רטרואקטיבי (בגין התקופה שמחודש מאי 2015 ועד דצמבר 2016) עבור כל ילד.
נבהיר כי אין כל צורך לשלם באשראי, הוראת קבע או כל אמצעי אחר אלא הסכום שיופקד ינוכה מקצבת הילדים. במידה ויחליט הורה ירצה לבטל את הפקדת 50 השקלים הנוספים , ניתן יהיה לבצע זאת בכל עת דרך הגשת בקשה באתר ביטוח לאומי.

היכן יופקד הכסף וכיצד יושקע?

ההורה יכול לבחור בין קופת גמל להשקעה לבין חשבון בנק. הבחירה תיעשה באמצעות הודעה של ההורה לביטוח לאומי, מתוך רשימה של קופות גמל ובנקים שהמדינה ערכה עימם הסכם התקשרות. הרשימה כוללת 12 קופות גמל ו-9 בנקים, סה"כ 21 גופים שינהלו את תוכנית חיסכון לכל ילד. קופות הגמל יציעו לכל הפחות שלושה מסלולי השקעה – בעלי סיכון מועט, בינוני וגבוה. חלק מקופות הגמל יציעו מסלול המותאם להלכה ליהודים ויש גם קופות שיציעו מסלול "שריעה" עבור כ-700 אלף ילדים מוסלמים.

מסלולי החיסכון בבנקים:

1. ריבית משתנה בהתאם לפריים – במסלול זה הריבית השנתית נקבעת כמרווח מריבית הפריים (ריבית בנק ישראל+1.5%) ומשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.

2. ריבית קבועה לא צמודה – במסלול זה הריבית השנתית לתקופת החיסכון נקבעת מראש ולא משתנה במהלך כל התקופה.

3. ריבית קבועה צמודה למדד – במסלול זה הריבית השנתית קבועה ומוצמדת לשינויים במדד המחירים לצרכן.

במידה והורה לא יטרח לבחור את מסלול ההשקעה עבור הכספים, ידרשו הבנקים וקופות הגמל לעשות זאת עבורו. ברירת המחדל בקופות הגמל תהיה מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט ואילו בבנקים תהיה ברירת המחדל למסלול ההשקעה – ריבית קבועה לא צמודה.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×