מסלולים בלוג

עדיין לא דיווחתם באופן אנונימי לרשות המיסים? נותר לכם רק שבוע!

1906060

הנוהל שמאפשר לתושבי ישראל המחזיקים הון בחו"ל לדווח על הכנסותיהם ללא הזדהות לרשות המסים מבלי להיות חשופים להליך פלילי וחשף עד כה נכסים בשווי 20 מיליארד שקל, צפוי להסתיים בסוף החודש. הארכת הנוהל לא הוכרזה עדיין על ידי רשות המסים, וטרם ידוע האם בכוונתה האם להאריך אותו פעם נוספת. במידה ולא יוחלט אחרת אמור הנוהל להסתיים בעוד שבוע בדיוק.

חשוב לציין, שההליך מותנה במספר תנאים, בהם, הגילוי מרצון, מקורו בפניה כנה ולא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת על ידי רשות המסים או רשות שלטונית אחרת וכן בתנאי שאין מידע קודם בידי רשות המסים הקשור לגילוי מרצון.

במסגרת ההליך הזה פורסמו גם שתי הוראות שעה, שהוארכו כאמור מספר פעמים: הראשונה היא גילוי מרצון אנונימי – עורך הדין המייצג את מגיש הבקשה לגילוי מרצון, לא יחשוף את השם של בעל חשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל, אלא רק לאחר שיגיע להסדר עם רשות המסים בנושא מיסוי ההכנסות. השניה היא המסלול הירוק – המסלול הירוק מאפשר הגשת דו"חות למס הכנסה ללא צורך במשא ומתן, והוא מיועד לנישומים בעלי הון לא-מדווח בחו"ל של עד 2 מיליון שקל והכנסה שלא דווחה בשיעור של עד חצי מיליון שקל.

על פי נתונים עדכניים של רשות המסים, עד כה הוגשו במסגרת ההליך שהחל בספטמבר 2014 כ-5,800 בקשות שחשפו הון של כ-20 מיליארד שקל. מתוכם כ-3,400 בקשות בהליך האנונימי.

רק עבור אנשי עסקים? ממש לא!

חשוב להבהיר, שהליך זה אינו רלוונטי רק עבור אנשי עסקים שמחזיקים נכסים כבדים ומעוניינים להימנע מהליך פלילי, אלא גם עבור אלו אזרחים שקיבלו ירושה או מחזיקים בחשבון בנק ישן בחו"ל.לצורך העניין, זוג גמלאים, שאחד מהם אזרח דנמרק וכספי הירושה שלו מוחזקים בשווייץ – מקרה זה מהווה עבירה על החוק, כל עוד לא דווח.

הגשת בקשה לגילוי מרצון תאפשר לזוג להסדיר את החוב ולהימנע מהליך פלילי. הליך גילוי רלוונטי גם עבור אזרחים אשר ביצעו רילוקיישן ופתחו חשבונות בנק בחו"ל, כמו גם עבור עובדים שמועסקים על ידי מעסיקים בחו"ל, תושבים יורדים או תושבים חוזרים ואזרחים שיש להם הכנסות לא מדווחות בארץ, כגון הכנסות משכר דירה.

בבקשה להליך עליכם לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לנכסים: שווים, מקורם ודרך התגלגלותם לידי מגיש הבקשה, התקופה בה הוחזקו בידי מגיש הבקשה והסיבה לאי הדיווח. כמו כן, בהגשת בקשה במסלול האנונימי, זהותו של מגיש הבקשה תיחשף רק לאחר בירור גובה החוב וחתימה על טיוטת הסכם שומה. חשוב לציין, שלאחר קבלת עמדת רשות המסים בדבר קיומו של חוב וגובהו, אין מדובר בהחלטה סופית. ניתן לפנות אל הרשות ולדון עמה לא רק על גובה החוב, אלא אף על עצם קיומו.

הארכה נוספת של הנוהל?

ברשות המסים טרם הודיעו אם בכוונתם לבצע הארכה נוספת, כך שנצטרך להמתין עוד מספר ימים ולראות האם תתבצע הארכה נוספת של הנוהל.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×