מסלולים בלוג

למ"ס מדווחת על ירידה של כ-9% במכירת דירות חדשות

1791080

האם הרוכשים נוהרים החוצה משוק הנדל"ן? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת כי בחודשים ינואר-אוקטובר 2016 נמכרו 24,550 דירות חדשות מקבלן לציבור הרחב. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בירידה בשיעור של 8.7% ולעומת עשרת החודשים הקודמים בירידה של כ-10%. ע"פ הנתונים שפרסמה הלשכה, בסוף אוקטובר השנה, כ-30,680 דירות חדשות נותרו למכירה, מתוכן כ-27% במחוז המרכז.

בחודש אוקטובר נמכרו 1,825 דירות חדשות בלבד, לעומת 2,146 דירות בחודש ספטמבר ו-2,294 דירות בחודש שקדם לו. למעשה, מציגים מגמת ירידה ברורה, אך חשוב גם לזכור כי בשל חגי תשרי, באוקטובר היו מעט ימי עבודה. על פי הלמ"ס, גם בהשוואה לעשרת החודשים הקודמים (מרס-דצמבר 2015) נרשמה ירידה, בשיעור של 9.9%, במספר הדירות החדשות שנמכרו לציבור הרחב.

מהנתונים עולה כי בחודשים ינואר-אוקטובר נרשמה עלייה של כ-19% ברכישת דירות חדשות במחוז הדרום. עם זאת, במחוז הצפון נרשמה ירידה של כ-24%, במחוז ירושלים כ-17%, במחוז חיפה כ-16% ובמחוז תל-אביב כ-12%. במחוז המרכז לא התרחש שינוי משמעותי. בנוסף, בחודשים ינואר-אוקטובר 2016 נרשמה ירידה של 5.8% בביקוש לדירות חדשות לעומת התקופה המקבילה אשתקד – 40,340 דירות, אך גבוהה ב-24% מהכמות שנרשמה בתקופה המקבילה ב-2014.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×