מסלולים בלוג

האם הצמיחה המהירה ברבעון השלישי היא זמנית?

1512275

לאור הנתונים החיוביים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסוף השבוע האחרון, נשאלת השאלה מה הגורמים שהשפיעו על קצב הצמיחה המהיר ברבעונים האחרונים. 2 גורמים משמעותיים אשר השפיעו על קצב הצמיחה הם: רכישת רכבים מוגברת ושדרוג מפעל אינטל ועלייה בהשקעות בענף הנדל"ן (לרבות גידול בהתחלות הבנייה ובמספר הדירות בבנייה פעילה). עם זאת, הובלת הצריכה הפרטית בצמיחת התוצר נחלשה מעט ונאמדת בכ-1.7% ברבעון הנוכחי.

האומדן הראשוני של הצמיחה ברבעון השני היה 4.3%, אך עודכן לאחרונה ע"י הלמ"ס ל-4.9%. לפי האוצר, הצמיחה ברבעון השלישי מבטאת גידול בכל רכיבי התוצר למעט היצוא, ומשקפת את המשך הגידול בצריכה הפרטית והציבורית. עם זאת, כאשר בוחנים לעומק את מרכיבי הצמיחה במהלך 2016, עולה חשש כי הצמיחה איננה בהכרח מתקיימת בפועל. למעשה, החל מהרבעון השלישי של 2015 נרשמה צמיחה מהירה בצריכה הפרטית וזו הובילה את צמיחת התוצר, אך מגמה זו גילתה סימני חולשה מובהקים ברבעון השלישי השנה.

המשמעות היא שהצריכה הפרטית תרמה כ-1.7% לקצב הצמיחה ברבעון הנוכחי, מה שהעיד על האטה יחסית אשר עלולה לאותת על כך שהסיבות לגידול בצריכה הפרטית ברבעונים האחרונים הן לא מגמתיות. שני הגורמים שהביאו לגידול בצמיחה ברבעונים האחרונים הם: רכישה מוגברת של מכוניות לשימוש פרטי ובמסגרת ליסינג וכן שדרוג מפעל אינטל בקריית גת.

חשוב לציין, כי במהלך הרבעון השלישי נרשמה גם האטה במכירות ברשתות השיווק, ביבוא מוצרי צריכה וברכישת כרטיסי אשראי. הירידה המשמעותית ברכישת כלי רכב, תרמה להאטה וההערכה היא שקצב הרכישות הגיע לרמת שיא, וצפוי להתייצב ואף להתמתן קלות ברבעונים הבאים.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×