מסלולים בלוג

כמה שכירים מרוויחים פחות מ-7000 ש"ח?

1292328-1

מדו"ח שפרסמה בסוף השבוע האחרון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שכר החציוני של השכירים במשק עומד על 6,884 שקלים (שיפור של 3.4% לעומת 2014) ואילו ההכנסה הממוצעת עומדת על 9,503 שקלים. העשירון העליון מרוויח פי 44 יותר מאשר העשירון התחתון. עוד ניתן ללמוד כי הפערים בין המינים הצטמצמו בהשוואה לשנים קודמות, אך שכר הנשים מהווה 68% משכר הגברים. כמו כן, פערים משמעותיים נרשמו גם בין האוכלוסייה היהודית לערבית.

הדו"ח בדק את ההכנסה הכספית ברוטו של העובדים השכירים במשק בשנת 2015, כאשר השכר החודשי הממוצע עומד על 9,503 שקלים, נתון שמעיד על עלייה של 2.7% בהשוואה לשנה הקודמת. ההכנסה הממוצעת של שכיר לשעת עבודה היא 55.7 שקלים, נתון המהווה עלייה של 3.5% לעומת השנה שעברה.
ההכנסה הממוצעת לחודש לגבר שכיר היא 11,219 שקלים ולשעה 59.6 שקלים, בעוד שההכנסה הממוצעת לאישה היא 7,666 שקלים ולשעה 50.6 שקלים. חשוב לציין, שפערי השכר בין המינים אמנם הצטמצמו מעט בשנה שעברה, אך הם עדיין עומדים על 31.7%. המשמעות היא שאחוז ההכנסה של אישה מתוך הכנסת הגבר הוא 68.3%.

 photo paar_Large_zpsmxapyfj3.jpg

הפערים בין המגזר הערבי ליהודי ממשיכים לגדול

ההכנסה הממוצעת לחודש באוכלוסייה היהודית היא 10,128 שקלים ואילו במגזר הערבי עומדת על 5,939 שקלים, כלומר 58.6% מהכנסת האוכלוסייה היהודית, עלייה בפערים יחסית לשנת 2014, אז הכנסת האוכלוסיה הערבית היוותה 67.2% מתוך הכנסת האוכלוסייה היהודית. פער כמעט זהה נמצא גם בשכר השעתי, כאשר יהודי מרוויח בממוצע 59.4 שקלים וערבי 35.4 שקלים. הפער בין גברים יהודים וערבים עומד על 46.7% בעוד שאצל הנשים הפער עומד על 43.1%, בשני המקרים מדובר על גידול בפערים בהשוואה לשנה שעברה, אז נמדד פער של 40% בין הגברים ו-31.2% בין הנשים.

 photo aravim_Large_zps0ssyxxvc.jpg

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×