מאמרי ידע

עוסקים הרשאים לדווח למעמ על בסיס מזומן

ממנים את מע"מ בעסקה שטרם שולמה? מעוניינים להקל על התזרים? המאמר הבא מיועד לכם:

עקב חשיבות הנושא והשפעתו על התנהלות תזרים העסק, ברצוננו להעלות שוב עבורכם מי הם הזכאים לדיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ מתוקף תיקון 42:

תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ) הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן לרשות המסים (מע"מ). עוסקים אלו יכולים להוציא חשבונית עסקה בלבד בעת ביצוע העסקה של המכר או מתן השירות, וקבלה בעת קבלת תקבול דחוי (בשקים עתידיים או בכרטיסי אשראי) ואת חשבונית המס להוציא רק בעת פירעון בפועל של התקבול בגין העסקה, ולמעשה תוך 14 יום ממועד הפירעון.

Construction project planning

תיקון זה מאפשר את תשלום המע"מ רק לאחר שנתקבל התקבול בפועל בגין העסקה.

בכדי לממש את ההקלות בעניין זה, שהינו בתוקף מתחילת תוקף תיקון 42 לחוק מע"מ מיום 1.4.2012, אנו מביאים בזה את רשימת העוסקים הזכאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ, כדלקמן:

  1. יצרנים כגון: נגרים, מסגרים, בתי מאפה, מפעלי ייצור, אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הינו בסך של עד 1,950,000 ₪ כולל מע"מ לשנה ולא מעסיקים יותר מ- 6 עובדים. בסיס המזומן לגביהם מוגבל בתוקף עד ליום 31.3.2013 אלא אם יוארך ע"י שר האוצר.
  1. קמעונאים כגון: בעלי חנויות מכולת, אופנה, תכשיטים, מכר אביזרי רכב, כלי בית, אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הינו בסך של עד 1,950,000 ₪ כולל מע"מ לשנה ולא מעסיקים יותר מ- 4 עובדים.
  1. נותני שירותים – כגון: אולמות אירועים, בתי מלון, הובלות, מוסכים, השכרת רכב, שיפוצים ותיקוני בניינים, מסעדות, שמחזור עסקם לא כולל מע"מ הינו בסך של עד וכולל 15,000,000 ₪ לא כולל מע"מ בשנה.
  1. בעסקאות מקרקעין וקבלנים יחול בסיס המזומן למע"מ, לגבי מקדמות המתקבלות לפני מסירת המקרקעין או גמר עבודות הבנייה לקונה
  1. בעלי מקצועות חופשיים – כגון: עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורך פטנטים ושמאים. ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
  1. רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, סוחר מקרקעין, סוחר רכב, עוסק במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתון או מופעים ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
  1. עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי שקיבל שירות לפי תקנה 6א לתקנות מע"מ מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).

 

למידע נוסף אנא מלא פרטיך מטה / התקשר אלינו 073-7299990

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×