מאמרי ידע

דמי הבראה שנת 2015

דמי הבראה לשנת 2015

1.ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה  של עובדיו מ- 13.7.98 הוארך עד ליום-30.6.2015.

ביום 29.6.15 נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לפיו גובה דמי הבראה השתתפות המפעל בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו תהיה 378 ש"ח לכל יום הבראה.

2.א. קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל (אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים :

1602345

השנה הראשונה לעבודה במפעל 5 ימי הבראה
עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית 6 ימי הבראה
עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית 7 ימי הבראה
עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה 8 ימי הבראה
עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה 9 ימי הבראה
עבור השנה העשרים ואילך 10 ימי הבראה

ב. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חל"ת או כל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד,פרט לחופשת לידה.

  • דמי ההבראה הינם בסכום אחיד ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה
  • קצובת הבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספטמבר), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה
  • לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי למשרת העבודה
  • העובד זכאי לדמי הבראה גם לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, זאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, זאת באם לא קיבל את דמי הבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו

 

למידע נוסף אנא מלא פרטיך מטה / התקשר אלינו 073-7299990

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×