מאמרי ידע

כך תפעלו לקבל הלוואה מהירה לעסק שלכם

Loans, business concept, fountain pen.

נפתח בעובדה לגביה אין מחלוקת – הבנקים וגופי אשראי חוץ בנקאי מעוניינים לספק מימון עוד יותר מזה שהעסקים דורשים. ההצעות לא פוסקות מלהגיע, החל מפרסומים במדיה, דרך פניות באמצעי שיווק ללקוחות ישירים וכלה בביקור פיזי בעסקים והצעת אשראים.

אם כך, מדוע קיים הקושי הרב בפרקטיקה לקבלת מימון מהגורמים השונים, איך אנו מנהלי העסקים קשורים לכך ומה עלינו לעשות בכדי לשפר מצב זה?                                                              

המצב כיום והתפיסה הרווחת

בשנים האחרונות החמירה המערכת הבנקאית את דרישותיה לגבי כל בקשת אשראי במטרה לצמצם חשיפות וסיכונים לא רצויים, זאת בהמשך למשברים פיננסים שפקדו את העולם, בעיקר בארה"ב ואירופה.
החמרה זו הביאה את העסקים בישראל לעבוד מול מערכת פחות גמישה ודינאמית ואף בעלת דרישות תקופתיות נכבדות, מצב שלא היה כמותו טרם לאירועים כאמור.
בהמשך לכך, התפתחה לה תפיסה מצד העוסקים בישראל, כי הקושי בקבלת האשראי מקורו מצד הבנק ואף כי הוא נותן את הטון בנושא קבלת ההחלטה לגבי עסקם ואשראים המאושרים.
תפיסה זו הינה שגויה ואין הבנק מכתיב את הטון אלא מנהלי העסק בלבד והפעולות אותן מיישמים.

 

כעת ננסה לשפוך מעט אור על נושא זה

ונסייע לכם בתהליך העבודה ושיפורו.

 

למקומות, היכון..
טרם הפנייה לבקשת אשראי יש להכין תוכנית עסקית ותזרים מזומנים חזויים המציגים את תוצאותיה הכלכליות והפיננסיות של החברה לשנים הבאות ולכל הפחות לשנה הקרובה. יש להכין תוכנית ריאלית שמבוססת על נתוני שוק ויכולת מימוש. עם זאת, אין צורך שתהיה שמרנית כפי שחלקנו נוטים לבצע. רצוי שהתוכנית העסקית תכלול יחסים פיננסים ויחסי הון שיסייעו בידי הבנק בקבלת החלטה מבוססת יותר. הבנק משתמש בכל נתון שיקבל (לחיוב ולשלילה), ויש לנצל עובדה זו ולצייד אותו בכך.

הצורך והבקשה
בהתאם לתוכנית העסקית אנו נזהה את "בורות התזרים" בתקופה מפעילות שוטפת, פעילות ההשקעות ורכוש ציודים ואף החזרי ההלוואות הצפויים כולל את אלו שנבקש מעצם תוכנית זאת. השאיפה היא לבקש אשראי נכון כבר עכשיו ולא לחזור לבנק בטווח הקצר, מצב שישקף תכנון שגוי במרבית המקרים. יש לצמצם את הסטייה ככל שניתן.

עם התוכנית העסקית נפנה למספר בנקים לבקשת האשראי הנדרש וננהל משא ומתן, זאת במטרה לשפר את הדרישה ולהפחית עלויות מימון (ריביות עמלות וכד'). פרט לתוכנית מומלץ להגיע עם ניתוח מצב שוק והמצאות העסק בו, יתרונות העסק על פני המתחרים, קורות חיים של מנהליו, ניסיונם בתחום וכישוריהם העסקיים.

יש להגיע לסיכומים כתובים עם הבנקים למניעת הפתעות מצידם בהמשך.

הרכב האשראי הנדרש
חלק חשוב ובלתי נפרד לבקשה הינו הרכב האובליגו. בחירה נכונה תכתיב את ההשפעה התזרימית שלא תכביד על הפעילות השוטפת ועל עלויות מימון נמוכות.

 יש לדרוש מבנה המתאים ביותר לאופי העסק גם אם אינו הנפוץ ביותר ולמשל הלוואות כנגד חוזי לקוחות, הלוואות כנגד חשבוניות שהופקו מסגרת נכיונות, מסגרת אשראי שוטף, מסגרת בכרטיסי אשראי. התמהיל הנכון יהיה זה שישרת את התזרים בצורה הטובה ביותר וגם לא ישיא עלויות מימון גבוהות.

בטחונות נדרשים
פעלו לצמצם ככל הניתן את גובה הביטחונות המבוקש מצד הבנק להבטחת כספים פנויים לימים קשים, הפתעות ואף לבקשת אשראי נוספת. ניתן לקבל סולו המגובה בערבות אישית(שגם כך תדרשו לחתום) ומשא ומתן טוב הוא שיקבע את רמתו.

עשו כל שניתן על מנת שלא לתת שעבוד שוטף כללי לבנק (שש"כ – כשמו כן הוא-שעבוד על כלל נכסי החברה), שיגביל אתכם בפעילות עם בנקים אחרים, מכירת נכסים ועוד.

הימנעו מלחתום על ערבות אישית בלתי מוגבלת בסכום. אין מניעה לחתום על סכומי האשראי שהתקבל וגם לא תהיה ברירה לכך.
הכותבים : מסלולים פיננסים בע"מ, חברה המתמחה בגיוסי אשראי, עבודה מול בנקים ותכנון תזרימי שוטף

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×