חברה בע"מ

מהי חברה בע"מ?

ארגון בעל ישות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדר"כ לטובת הפקת רווחים. בכל מדינה מודרנית מתפקדת חברה כישות עצמאית תחת חוקים מוסדרים כדי לאפשר קיום פעילות עסקית משותפת לאנשים בודדים. רעיון החברה נוצר לראשונה במאה ה-17, אך כבר במאה ה-14 היו קיימים גופים שהתנהלו בצורה דומה בסקנדינביה. המטרה שלהם היתה להפחית את הסיכון העסקי מיזמים ולהגביל את חשיפת בעלי העסק לסיכונים העסקיים ומאחריות אישית לחובות העסק.

חברה בע"מ – הלכה למעשה

בדר"כ מייסדי החברה הם גם בעליה, כאשר הם מחזיקים בה באמצעות מניות ולכן זוכים גם להקרא "בעלי מניות.  המנייה משלבת בתוכה זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו. לצורך העניין, בעלי המניות זכאים להשתתף ברווחי החברה, אך אם לגורם מסוים יש טענה כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות.  למעשה, קיימת הפרדה הפרדה כמעט מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות, כך שהכתובת של כל גורם תהיה לחברה עצמה. עם זאת, ישנם מקרים מיוחדים בהם אישר בית המשפט הרמת מסך בשל חוסר הגינות בולט או הונאה, מה שאפשר לתבוע באופן ישיר את בעלי המניות בחברה.

עוסק מורשה או חברה בע"מ – מה מומלץ?

ראשית, נסביר מהו עוסק מורשה: עסק הנמצא בבעלותו של אדם אחד או יותר ( במקרה של שותפות), אשר כל האחריות הפלילית והאזרחית מוטלת עליו.
ההבדלים בין עוסק מורשה לחברה בע"מ הם מאוד ברורים. במידה ועוסק מורשה / עצמאי נכשל בפעילות העסקית שלו, ניתן לדרוש ממנו לעמוד בחובותיו דרך נכסיו האישיים ולא רק העסקיים. לעומת זאת, בעלי מניות בחברה נהנים מקיומה כישות משפטית נפרדת. כמו כן, אפשרויות תכנון המס בעוסק מורשה קטנות יותר, מאשר במסגרת פעילות של חברה. עצמאי מחויב לשלם מיסים על כל רווחיו ושיעור המסך מגיע עד ל-46%.
בעלים של החברה מקבל משכורת מהחברה ועליה הוא משלם מיסים לפי מדרגות שכר, בעוד החברה מחוייבת במיסוי רק במידה והיא מרוויחה. מס חברות שמשולם על ידיה מתבצע רק לאחר שנרשמה כהוצאה משכורתו של הבעלים.שעור מס חברות ב 2016 עומד על 25%, כך שישנו יתרון מיסוי עצום לטובת חברה (הפרש של מעל 20%). עם זאת, היתרון נשאר כל עוד לא מושך הבעלים את רווחיו כדיבידנד, אלא ממשיך להשקיע את העודפים בחברה. במידה ויבחר למשוך את יתרת הרווח, ישלם 30% על חלק הרווח הנותר ובמשוקלל 47.5%.

שירותים נוספים

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

הפחתת עלויות ושיפור הרווח

הלוואות בערבות המדינה, קרנות ובנקים

התנהלות מול בנקים

toc

תגובות