הערכת שווי לעסקים

מעוניין לדעת כמה העסק שלך שווה? עסק שתרצה לרכוש?
לפעילות עסק, מניות חברה, מוניטין ואף דמי פינוי, קיים שווי לרכישה, ממש כפי שקיים שווי לכל מוצר או שירות שניתן לספק.
ביצוע הערכת שווי לעסק יעניק לך את המידע בצורה אובייקטיבית, כמה העסק שווה ותסייע בקבלת החלטה ובמשא ומתן ענייני יותר.

קניה ומכירה – הערכת שווי הינה בגדר חובה!

במרבית העסקאות בין גורמים עסקיים לחבירה ועבודה כשותפים או רכישת פעילות קיימת דרישה להערכת שווי, זאת מעצם העובדה שהצדדים מבקשים לדעת האם התמורה הנדרשת הינה השווי ההוגן של העסק, בתוך כמה זמן תחזירו את ההשקעה ועוד. יש להיזהר מהשענות על אינטואיציות בלבד, העשויות להביא לעיתים לתשלום עודף עבור עסק. כמובן שלא תרצו במקרים כאלו או לקנות חתול בשק.כאשר תרצו למכור את העסק שלכם תהיו מעוניינים לדעת מה השווי שלו ומה המחיר שתוכלו לקבל בהשוואה למחיר שתבקשו. לאחר ההערכה תקבלו פרספקטיבה רחבה על שווי העסק מול הענף וגורמים אחרים.

השיטות לביצוע הערכת שווי ואופן הביצוע

1. שיטת היוון תזרימי המזומנים DCF – בדיקת שווי העסק בהתבסס על נתונים קיימים ונתוני צמיחה עתידיים והכל בשווי נוכחי.
2. שיטת המכפיל – בדיקת משך החזר ההשקעה המקובל בענף תחת שקלול כלל הפרמטרים הרלוונטיים של העסק.
3. השווי הנכסי – נכסי העסק הרלוונטיים והמוחשיים בניכוי התחייבויותיו.

בתהליך העבודה מתבצע ניתוח של נשוא הערכת השווי ומהותו,בחינת שיטות, גישות, הנחות, תחזיות וחישובים נאותים ורלוונטיים בנסיבות העניין, בדיקת נתוני היישות או הפעילות, מאפיינים ורקע, המבנה הארגוני, זכויות והתחייבויות חוץ מאזניים,שווקים גיאוגרפיים, תחרות ומתחרים,לקוחות וספקים עיקריים.
יש לציין כי הערכת שווי איננה מדע מדויק. קיימות מספר דרכים להעריך חברה ויש לבחור את הדרך המתאימה ביותר לכל חברה. מומלץ אף לבחון את תוצאת הערכת השווי במספר שיטות על מנת לוודא כי הינה ריאלית וסבירה.

הערכת שווי לגיוס אשראים ומשקיעים

הערכת שווי תספק לגורם המממן גיבוי למתן המימון או ההשקעה בעסק. ברמה הפרקטית, המעמד שלכם מול נותני האשראי מתחזק ויש בידכם כלי אשר יכול לשפר לא רק את רמת האשראים אלא גם את יחס הבטחונות מול האובליגו. יתכן ובמצבים קיצוניים תרצו לשעבד מניות לבנק. במקרים אלו הערכת השווי תשיג את המענה.במקרה של העמדת מימון אשר מגובה בעיקר על מניות החברה המשמשות לבטוחה, ידרוש הבנק מידי תקופה ביצוע הערכת שווי להערכת סיכוניו.

שירותים נוספים

הקמת חברה ועוסק מורשה

הפחתת עלויות ושיפור הרווח

הלוואות בערבות המדינה, קרנות ובנקים

מכירת עסקים

toc

תגובות