מאמרי ידע

התייקרות הריביות על משכנתא – דו"ח מצב

1324226

רוכשים רבים שניגשים היום לבנק, עדיין חושבים כי קיימת ריבית פריים % 0.7- או משתנה צמודה כל חמש בריבית 1.8%. למעשה תפיסת הציבור הרחב היא שהריביות במשק לא עלו, אך להפתעתם מגלים כי הבנק מייקר את הריביות שהוא נותן ללווי המשכנתאות.
חודש אחר חודש לאחרונה אנו רואים שינוי ועלייה בריביות המשכנתא בעוד הריביות במשק נותרו ללא שינוי.

הסיבות לשוני בין סוגי הריביות:
א} הבנק העלה את מרווח הריביות על מנת להקצות הון נוסף בעל סיכון נמוך יותר מחשש לירידת ערך מחירי הדירות.
ב} בנק ישראל נתן הוראה מפורשת לשמור רזרבות בבנקים.
ג} הבנקים הינם גוף כלכלי ובמשק בריביות אפס, פחתה הכדאיות לספק אשראי למשכנתאות אל מול מתן כלל האשראים השונים.

יש להבין כי האמור נוגד בעליל את העובדה שגובה הבטוחות (הדירות) אותן מחזיק הבנק, גדל משמעותית וברמת יחסי הסיכון עוד היה מקום להפחית ולא להעלות ריביות. הריבית שמציעים הבנקים בתמהיל די זהה בין בנק לבנק וכמעט ולא קיימת תחרות. בהמשך לנתונים עולה החשיבות ואף מתחייב מכך לבנות תמהיל מימון נכון לאופטימיזציה בתשלומי המשכנתא שנשלם ושנות ההחזר, ובכך נוכל לחסוך אלפי שקלים.

הכותבים : מסלולים פיננסים בע"מ, חברה המתמחה בליווי עסקים ופרטיים בעסקאות מימון שוטף, עסקי ומשכנתאות.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×