מחלקת עיבוד הנתונים

המרת נתונים ממערכת הנהלת החשבונות ומערכת השכר לדוחות חודשיים.
בניית דוחות חודשיים עבור הלקוח.
הכנת הדוחות לניתוח כלכלי עבור הלקוח.

מחלקת חשבות

איתור פתרונות מעשיים לבעיות שזוהו בעסק.
הצגת הבעיות והפתרונות שזוהו ללקוח מדי חודש.
בניית תחזית וניהול תזרים מזומנים – שירות אופציונלי.
מעקב אחר חשבונות הבנק והמצב הפיננסי של העסק – שירות אופציונלי.

מחלקת מסים ודוחות שנתיים

בניית דוח מס משוער על סמך תוצאות השנה וחיזוי חבות המס של העסק.
עריכת דוח מס שנתי.
ייצוג מול רשויות המס.
זיהוי הזדמנויות לחיסכון במס ויישומן בדוח המס השנתי.

מחלקת גיוס הון

זיהוי מקדים של צרכי העסק בגיוס הון.
מציאת מקורות מימון מתאימים לעסק.
ייצוג מול בנקים ונותני אשראי קיימים.
גיוס הון מקרנות במימון המדינה.
עריכת מסמכים נדרשים וייצוג הלקוח מול משקיעים.

מחלקת הנהלת חשבונות וחשבות שכר

קליטת הנתונים באופן מקצועי במערכת הנהלת החשבונות ובמערכת השכר.
סיווג הנתונים הנקלטים בהתאם לשיוכם המתאים בפעילות העסק.
הכנת בסיס הנתונים לעיבוד עבור הלקוח.
דיווח חודשי לרשויות.

המחלקה הכלכלית

ניתוח תוצאות הפעילות ורווחיות העסק אל מול תוצאות העבר.
ניתוח תוצאות הפעילות ורווחיות העסק אל מול חברות דומות בענף.
ניתוח סטיות וחריגות בפעילות השוטפת וזיהוי נקודות חולשה בעסק.

מחלקת ביצוע עבור הלקוח

עבודת שטח של נציגי המחלקה לצורך פתרון בעיות שזוהו בעסק.
פנייה אל ספקים ושיפור תנאי ההתקשרות מולם.
פנייה אל לקוחות וביצוע גבייה.

מחלקה משפטית

ליווי וייצוג משפטי של הלקוח.
מתן פתרונות משפטיים לבעיות העסק.
עריכת מסמכים משפטיים עבור הלקוח.

toc