עוסק מורשה

מהו עוסק מורשה?

מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי. למעשה, עוסק מורשה הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי הינו גבוה מ-99,006 שקלים. במידה ומחזור עסקאותיו של עוסק הינו נמוך מסכום זה, רשאי האחרון לפנות לרשויות ולהיות מוכר בתור עוסק פטור. חשוב לציין, שישנם עוסקים מורשים אשר אינם עוברים את התקרה הקבועה בחוק, אך מחויבים להיות מוגדרים בתור עוסקים פטורים (לדוגמא, רופאים, מתווכי נדל"ן, בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין וכדומה).

מי רשאי להרשם כעוסק מורשה?

כל אדם אשר סיים לבצע פתיחת עסק עצמאי, רשאי לפנות לרשויות המע"מ ולהירשם בתור עוסק מורשה. בעת הרישום, יקבל פותח העסק – מספר עוסק מורשה המשמש בתור תעודת זהות של העסק. על פי רוב, מספר תעודת הזהות של העוסק המורשה מהווה גם את מספר התיק במס הכנסה. בעת ביצוע עסקאותיו, רשאי העוסק המורשה להנפיק עבור לקוחותיו חשבוניות מס ובאפשרותו לגבות מע"מ. משמע, עוסק מורשה רשאי להוסיף לסכום העסקה 17% נוספים. כמו כן, כל עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ תשומות בהתנהלות מול ספקים.

מה הבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה?

העובדה שעוסק מורשה חייב להתנהל מול רשויות המס מקנה לו חיסרון משמעותי מול עוסק פטור. הפטור ממע"מ מאפשר לעוסק פטור להציע את שירותיו במחירים נוחים יותר עבור הלקוח הסופי, שכן הוא אינו מחוייב להוסיף מע"מ. כמו כן, עוסק פטור רשאי לתמחר את השירות "כולל מס ערך מוסף" וליהנות מהיתרה. עם זאת, חשוב להדגיש כי מדובר ביתרון אשר בא לידי ביטוי רק בהתנהלות מול לקוחות פרטיים. לקוחות עסקיים אינם רואים בתוספת המע"מ כהוצאה, מאחר והם רשאים לקזזה.

שירותים נוספים

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

הפחתת עלויות ושיפור הרווח

הלוואות בערבות המדינה, קרנות ובנקים

התנהלות מול בנקים

toc

תגובות