מעקב תזרימי שוטף

לכל עסק ישנם היבטים תפעוליים שונים ביניהם ניהול העסק, הנהלת חשבונות, שירות לקוחות, שיווק ומכירות ועוד, אלו מרכיבים את המערכת העסקית. החשוב להבין הוא כי ללא קיום "חמצן" המזומנים וניהולם, מערכת זו לא תתפקד.

ניהול תזרים שוטף יציג את הפער בין הכסף אותו הכסף חייב לבין זה שאמור לקבל מלקוחותיו, ויסייע בזיהוי התזרים החסר לצורך בחינת פתרונות להשלימו.

עולים על המסלול

כדי לאפשר לך לחזור אל הדבר אותו נועדת לעשות והוא ניהול העסק שלך, אנו מציעים לך להשאיר את הדאגות הפיננסיות למומחים. בתחום מומחיותנו, ובמקביל לשירותים אחרים, בניית תזרים מזומנים שיותאם באופן אישי לצרכיו של העסק שלך.

פועלים ולא רק מדברים

לאחר בחינה מדוקדקת על ידי כלכלן מקצועי ואיתור החוליות החלשות בתזרים נספק להן פתרון מתאים. בבחינה משותפת עם מנהל העסק אנו נציג פתרונות גיוס אשראי מהבנקים, גיוס אשראי מקרנות שונות לרבות קרנות מדינה, אפשרות שעבוד תיקי לקוחות כנגד אשראים, עסקאות פקטורינג, ניצול החוקים השונים לדחיית תשלומי מס ועוד ועוד.

השגת המטרה

לאחר הבדיקה המקיפה, מתן פתרונות ואף ביצוע ליישומן בפועל, הגיע השלב לעקוב אחר התכנית ולוודא כי תואמת את אשר חזינו. בדיקות התזרים יביאו לתשובה הראלית והאמיתית האם העסק אכן יודע לייצר רווחים תזרימית, מהם הקשיים שלו ומה דרכו בכדי להצליח בטווח הארוך.

שירותים נוספים

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

הפחתת עלויות ושיפור הרווח

הלוואות בערבות המדינה, קרנות ובנקים

התנהלות מול בנקים

toc

תגובות