התנהלות מול בנקים

כ- 99% מהעסקים בישראל ממונפים ברמה כזו או אחרת על ידי אשראי בנקאי.

רמת הדינאמיות והשונות התזרימית בחיי היום יום של בתי העסק יוצרת חריגות ממסגרות ו"הפתעות" מול נציגי הבנק. מצב זה שמכתיבה המציאות העסקית יוצר מתח רב מול הבנקאיים, אינספור שיחות טלפון ומגיע לכדי מטרד לבעלי העסק, שעליהם להיות פנויים לחלוטין לרמה הניהולית ותו לא.

מעכשיו אתם יכולים להתעסק בעבודה!

אנו במסלולים פיננסים מבינים שמנהל העסק אמור לעסוק בחשוב ולא בדחוף, בניהול ולא במטרד. בשירות בלעדי של החברה, אנו נוריד את נטל העיסוק בעבודה מול הבנקים ממנכ"ל החברה ונפנה זמן איכות לנושאים העיקריים:

  1.  בניית אסטרטגיה ומדיניות להצלחת החברה
  2. קידום המטרות העסקיות של החברה, התייעלות ורווחיות
  3.  ניצול מקסימאלי של היכולות הטבעיות של המנכ"ל

עבודה פרקטית, לא רק טיפים

לאחר בחינת צרכי האשראי והמצב הנוכחי, אנו נפגשים עם הבנק, מציגים את הדרישות ומגיעים לסיכומים. מכאן אנו מתחילים תהליך של התקשרות קבועה עם הבנק ופגישות חצי שנתיות או שנתיות להצגת הדברים, חידוש בקשות, דיון על גובה שיעורי ריביות ועמלות שונות והתאמת בטחונות ככל שקיימים.

מטרה ותוצאה

מטרת בעל העסק הינה להשיג שקט תעשייתי בעבודה מול הבנק ולא עשרות טלפונית וחשש מהחזרות שיקים וחיובים. שיתוף הפעולה עם הבנק ימנע תחושת אי אמון ואף יביאו להכיר בצרכי העסק ולעבוד בפריזמה שונה וברמת הבנה עסקית רחבה יותר. בתהליך מבוקר וסדור אנו נפחית "רעשים" בהתקשרות מול הבנק אך יותר מזה, נקבל מענה מימוני ונעלה על המסלול.

שירותים נוספים

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מיזוגים רכישות ופיתוח עסקי

הפחתת עלויות ושיפור הרווח

הלוואות בערבות המדינה, קרנות ובנקים

toc

תגובות